فریب بزرگ در حمل و نقل بین المللی

متاسفانه بعضی از به اصطلاح شرکتهای حمل و نقل  ، صاحبین بار و اثاث را فریب داده و با ادعای این که ارسال بار به صورت فول تراک به خارج از کشور ولی بار را به صورت گروپاژ حمل کرده و کرایه فول تراک را از صاحبین بار اخذ می کنند.

 

برای اینکه چنین فریب بزرگی نخورید باید یک سری نکات رعایت بکنید تا بعضی از شرکت های بین المللی فریبتان ندهند.

 

 

نکاتی را که باید رعایت بکنید شامل موارد زیر می باشند :

 

  • اول شرکتی معتبر را انتخاب کنید.
  • دوم در قرارداد حمل روش ارسال بار به خارج از کشور ( ترکیه و دیگر کشور ها ) حتما قید گرد.
  • سوم قبل از پلمپ بار خود را حتما بازدید نمایید.
  • چهارم همان کامیون و تریلی که بار شما را از مبدا تحویل گرفته باید همان کامیون و تریلی با همان شماره پلاک بار را به مقصد برساند.

 

 

 

مشاوره و استعلام قیمت
ارسال پیام
برای تماس ، لمس کنید